electric wire  sculpturale objecten op canvasdoek
                           
                  

                               Wired Tree
 
               electric wire on canvas                            
                    material copper

                   
    
               6 cm. x 10 cm. x 1 cm.
          

                                          Leaf
 
                   electric wire on canvas                 
                         material copper

                       

    
                    6 cm. x 10 cm. x 1 cm.    Electric landscape
 
  electric wire on canvas
    
    
size ; 150 cm. x 73 cm. x 4 cm.
   

                                                               


 
            Haiku

           Cable tree


        "Kabelbomen"
      Electric wire
      sculptural work on canvas

    
      
Size ; 340 cm. x 160 cm. x 12 cm.
                                                                                 'Cable tree' is een Conceptueel werk in een compositie van fleurig gekleurde bundels elektriciteitsdraad die in canvasdoek ‘drager’ zijn verweven.
                                                                        Bundel kabels met vertakkingen welke in technologische termen ‘kabelbomen’ worden genoemd door een samenbundeling van snoeren, stroomdraden en stroomkabels,
                                                                        met een kern van koperdraad en een plastic isolatiemantel.
                                                                        Kabelbomen zijn in mijn perceptie, metaforisch gezien de aderen en slagaderen van de techniek en van essentieel levensbelang voor het transporteren en
                                                                        voor de geleiding van elektrische energie.
                                                                        Elk gemotoriseerd apparaat aangedreven door elektriciteit en met waterstof “fuel-cell”, als de e-auto, e-boot, e-motor, e-fiets, e-vliegtuig, e-scooter, robot, wasmachine,
                                                                        computer etc., hebben kabelbundels “kabelbomen”, maar ook in gebouwen en woonhuizen voor de stroomvoorziening.
                                                                        'Cable tree' are my conceptual work composed with brightly colorful electrical threads which are woven into canvas cloth as a carrier.
                                                                        In technical terms these bundles threads with branches are called cable harnesses, in Dutch as "Kabelboom" = 'Cable tree’ which are bundles of electrical cables,
                                                                        threads and wires with a core of copper with a plastic casing.
                                                                        These Cable trees are, in my perception and metaphorically speaking, the veins and arteries of technology and the passageways for electrical energie.
                                                                        All motorized devices, powered by electrical and by hydrogen “fuel-cell”, such as a e-car, e-boat, e-airplane, e-scooter, e-bicycle, robot, washing machine,
                                                                        computer etcetera, have a cable bundle in it, but also into buildings and houses for the electric energie supplies.

                                                                    
                                                                                     detail picture of Cable tree
    Electric Wave

 
  electric wire on canvas

  
  150 cm. x 75 cm. x 4 cm.
          electric field

    electric wire on canvas
    
environmental artworks
     150 cm. x 73 cm. x 4 cm. 
    
                           


  Four greens

  electric wire on canvas
  
environmental artworks
   40 cm. x 30 cm. x 3 cm.
  
                                                                    

                                                                                                                

  Escaped wires

 
environmental artworks
  30 cm. x 70 cm. x 5 cm. 
  

                                                                       

  Electric self portret

  computer elements

  
environmental artworks
   50 cm. x 70 cm. x 8 cm.