Volledig autonoom zelfrijdend
        Hoge brandstofkosten, drukke steden, milieuproblematiek en duurzaamheid, het rijden verandert naar groen, en dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee,
        uitdagingen die kunnen leiden tot nieuwe ideeŽn en een kunstzinnige expressie van het alledaagse.

        "The Cocoon" heeft een uitzonderlijke flexibiliteit wat samenkomt met vooruitstrevende uniek organisch gevormd aŽrodynamisch futuristisch ontwerp, zonder enige luchtweerstand.
        Een  uitstekend zicht, van 380 0 in combinatie met elektrische vlinderdeuren aan beide zijden, die comfortabel toegang bieden tot de 3 zitplaatsen voorin.
        Is voorzien van een zelfstandig drive-by-wire-systeem dat het accelereren, schakelen, remmen en sturen mogelijk maakt, dit zorgt voor een zeer comfortabel, soepel en muisstil rijgedrag van de Cocoon.
        En vanwege dit muisstil weggedrag, wordt er doormiddel van een sensor, een fluitend en tjilpend signaal gegeven ter waarschuwing voor voetgangers en fietsers. 
        Hoogwaardige technologie in de toekomstgericht modern geavanceerde 4 in-wheel AC inductie electro motoren, emissieloos en zonder CO
2 uitstoot.

        De SpaceShift is een belangrijk onderdeel van "The Cocoon" dit is het schakelen van de 8 computergestuurde versnellingen met de souplesse en sportieve prestaties.
        De SpaceShift selecteert precies op tijd de juiste versnelling en schakelt automatisch microscherp op en terug zonder de aandrijfkracht te onderbreken.
        De electriciteit die voor de energiepower is Wireless en wordt opgeslagen in de powerrange Lition battery's..
        Door een wrijving van het rijden ontstaat er een statische elektriciteit, deze wordt omgezet naar een magnetisch veld, waardoor de zwaartekracht van de aarde vermindert,
        zodat het rijden weinig of geen weerstand ondervind, en hierdoor dus veel minder of geen energie vraagt.     

        Interieur,

        Het model heeft een zeer royale uitrusting, zoals elektrische verstelbare voorstoelen, bekleed met een cocongesponnen ultra zachte bekleding, uitgebreide audioinstallatie,
        computergestuurde transmissie en HDD Navigatie, LED koplampen, elektrisch bedienbaar schuif- en kanteldak en een H.U.W.D. Head Up Windscreen Display.

        "TheCocoon" heeft een H.E.P.A. filtersysteem, en staat voor High Efficiency Particulate Air. Het filtert microscopisch kleine roet en fijnstof met het CO
2 uit de lucht.
       
Het H.E.P.A. filtersysteem filtert de lucht van buiten het interieur in. Een laagje actieve koolstof in elke filtercassette kan dit voorkomen, door zo'n laagje worden alle geurtjes volledig geabsorbeerd.
        Hierbij geldt: hoe groter het getal van het filtersysteem, hoe efficiŽnter het absorberen en opvangen van CO
2 dat ademhaling/gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

        Puur rijplezier  zonder  emissie


      
             


                                                                                           
      Fully autonomous self-driving

      High fuel costs, busy cities, and environmental sustainability, driving changes to green, and brings new challenges, challenges that could lead to new ideas and an artistic expression of the everyday.
       An example in which an extraordinary flexibility "The Cocoon" meets progressive unique organically shaped aerodynamic futuristic design, with no air resistance.
       Excellent visibility of 380 0 with electric butterfly doors on both sides, comfortable access to the three front seats.
       Has a drive-by-wire system acceleration, braking and steering provides a very comfortable, smooth and silent ride with the Cocoon.
       And because of this very silent road behavior is by means of a sensor, a whistling and chirping signal to warn pedestrians and cyclists on the road.
       High technology of the future in 4 modern advanced inwheel AC induction electric engines, with no CO2 emissions.


       The space shift is an important part of "The Cocoon" this is the computer-controlled switching of the 8-speed with the flexibility and athletic performance of a manual transmission.
       The space just in time shift selects the right gear and turns sharply to micro and back without interrupting traction.
       The electricity for the power generated energy comes from 3 solar panels with 2 integrated wind turbines.
       By one of frictional driving creates static electricity, it is converted to a magnetic field, causing the Earth's gravity decreases, so the driving experiencing little or no resistance,
       and thus much less or no energy demands.
      
       Interior
   
       "The Cocoon"  has a very generous equipment such as electric adjustable front seats, covered with a high--quality cocoon spun ultra-soft seats, extensive high--quality audio installation,
       computer-controlled transmission and HDD Navigation, LED headlamps, electrically operated sliding and tilting and HUWD Windscreen Head Up Display.
       "The Cocoon" has a cocoon H.E.P.A. filtration, and stands for High Efficiency Particulate Air. It filters microscopic particles and CO 2 from the air.
       The filter traps the air inside, which the air comes from outside. A layer of activated carbon in the filter cartridge can prevent this. By a layer of all the odors completely absorbed.
       Here, the greater the number of the filter, more efficiently absorb and collect of CO2 for breathing / health problems.

       Pure driving pleasure without emissions
      

      
                                             
                                                                        
                                                                                              e - Car  100% Elektrisch met stekker
  / 
environmental artworks

                                    
 


     

    

                   

    
                                   

     Zeilwagen                                                                   
     
     rijden met de wind in de zeilen

     Puur rijplezier zonder emissie

      
environmental artworks