streetpainting  Michelangeloo
                                            autonoom live act project, geschildert tijdens het Project "A star is born" op de Grote Markt te Groningen.
                                            oliepastelkrijt op canvasdoek   1.80 m.  x   3.50 m.  

  

                                             Met de in 1996 gelanceerde stadsmanifestatie 'A Star is Born' stimuleerde de gemeente Groningen het debat over de inrichting
                                             en het gebruik van de openbare ruimte.
                                             Project 'A Star is Born' was de afsluiting van een lange periode van herinrichting die de stad had ondergaan
                                             en waaraan Groningen ook de ‘typische’ gele bestrating te danken heeft.

                                             Terwijl de stadsinrichting als doel had om meer eenheid te scheppen in de binnenstad, ging het bij 'A Star is Born' juist om
                                             het zichtbaar maken van een aantal unieke en diverse plekken in de openbare ruimte.

                                              Stadsmanifestatie Groningen